ANBI

De naam van de instelling:
'Stichting Vrienden van Kidron'

De gebruikersnaam van de stichting :
'Stichting Kidron'

RSIN/fiscaal nummer:
8538 58 068

KvK nummer:
60322829

Contactadres:
Tolstraat 59, 6916 BB Tolkamer

Doelstelling:
Kidron is een ANBI instelling die het financieel mogelijk wil maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn maar onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen waarin het christelijk geloof en geestelijke vrijheid een actieve plek kunnen hebben.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI:
-Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Scroll naar boven