ANBI

De naam van de instelling:
Stichting Vrienden van Kidron

Beschikking ANBI:
Klik hier om de beschikking in te zien.

RSIN/fiscaal nummer:
8538 58 068

Postadres:
Tolstraat 59, 6916 BB Tolkamer

Bestuurssamenstelling:
Klik hier om de samenstelling van het bestuur te zien.

Doelstelling:
Het financieel mogelijk maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn,
en onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen vanuit Gods Woord,
waarin bevrijding een plek kan hebben.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2019 kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan 2019.

Actueel verslag van de activiteiten:
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan 2019.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag.

Scroll naar top