ANBI

De naam van de instelling:
'Stichting Vrienden van Kidron'

De gebruikersnaam van de stichting :
'Stichting Kidron'

RSIN/fiscaal nummer:
8538 58 068

KvK nummer:
60322829

Contactadres:
Tolstraat 59, 6916 BB Tolkamer

Doelstelling:
Het financieel mogelijk maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn
en onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen vanuit Gods Woord,
waarin bevrijding een plek kan hebben.
Deze financiële ondersteuning zal worden aangeboden voor therapie door Kidron VOF.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jan Rook, wonende te Tolkamer, gemeente Zevenaar
Secretaris: Nienke Buurman-Halm, wonende te Bolsward, gemeente Súdwest-Fryslân
Penningmeester: Erwin Doede Wajer, wonende te Veenendaal, gemeente Veenendaal

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording is vast gelegd in het jaarverslag.

Scroll naar top