Financiële verantwoording

Jaarlijkse ANBI publicatie van “Stichting Kidron”  over 2022

KvK nummer: 60322829,  RSIN nummer 853858068

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna onderstaande financiële gegevens gepubliceerd:

Het bestuur van de stichting heeft de cijfers in haar vergadering van 24 januari 2022 besproken en goedgekeurd.

Namens het bestuur van Stichting Kidron,
De penningmeester
E.D. Wajer

Scroll naar boven