Financiële verantwoording

De Balans per ultimo 2019 en de resultaten over 2019:

Namens het bestuur van Stichting Kidron,
De penningmeester
E.D. Wajer

Scroll naar top