Geestelijk vrijheid

Geestelijke vrijheid oftewel bevrijding kan een onderdeel zijn of verweven worden tijdens de psychosociale therapie. Dit staat alleen nooit op zichzelf. Daar waar geestelijke gebondenheid is, is vaak ook verwonding in de ziel. Bevrijding is geen genezing. Naast bevrijding (geest), is er een proces van herstel (ziel/lichaam). Dit zien we elke keer opnieuw. Binnen Kidron noemen we bevrijding ook wel geestelijke vrijheid, omdat het woord “bevrijding” voor sommige mensen ook een negatieve lading heeft. Het blijft staan dat God duidelijk is in Zijn woord over het feit dat we de duivel geen gebied in ons leven moeten geven (Efeze 4: 27). Paulus spreekt hier tegen de christenen. Hieruit blijkt dat de duivel invloed heeft in het leven van een mens. Dat kan zich uiten in depressiviteit, niet tot bloei komen, het niet vrij voelen in relaties en nog vele andere manieren.

De meeste mensen die hier komen hebben al éen of meerdere keren therapie gehad. Velen hebben ook al kennis gemaakt met bevrijding. Toch kwamen zij daarmee onvoldoende verder. Het blijkt dat de combinatie van die twee, gecombineerd met het lezen van Gods Woord, hen verder brengt.

Bird cage silhouette

Gods bevrijding is geweldig! Daarnaast blijft bestaan dat bij bevrijding denk- en gedragspatronen niet ineens verdwijnen en/of compleet veranderd zijn. Patronen, zoals een denk- of gedragspatroon, kunnen alleen veranderen wanneer er inzicht en bewustwording is. Daar mogen we samen met God aan werken. Tegelijkertijd zien we dat God tijdens de gesprekken aan het werk is. En ook hierin is geen standaard. God is God en doet wat Hij alleen kan en nodig vindt op dat moment.  Hij kan wonderen doen en daarnaast ook nalaten, waardoor er vaak vragen overblijven. Ook hierin reikt Kidron een helpende hand. Zijn er altijd antwoorden? Nee. Wel zien we de meerwaarde van het benoemen van de vragen die er zijn, ook al worden ze niet beantwoord. Erover praten maakt ons meer en meer mens en God meer en meer God.

Kidron werkt met de Questionnaire, zoals die door Stichting Vrij Zijn is samengesteld. Samen met u gaan wij alle gebieden van uw leven langs, om inzicht en overzicht te krijgen. U leert (beter) om Bijbelse principes te hanteren in uw dagelijks leven, waardoor machten van duisternis geen kans krijgen. Wij zien regelmatig dat de Liefde van God iedere duisternis laat verdwijnen.

Wij lopen die extra mijl met jou

Scroll naar boven