Kwaliteit

Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg waarin eveneens aandacht besteed kan
worden aan uw christelijke levensovertuiging. Het bespreken van geloofskwesties vindt echter alleen plaats
als u dit zelf wenst.

Over het keurmerk

Als aanvulling op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg,
staat het Keurmerk Christelijke Zorg garant voor de toepassing van christelijke
principes binnen een zorgtraject. Het keurmerk stelt eisen op het gebied van
identiteit aan een betrokken instelling.
Zo weet u zeker dat er binnen de hulpverlening ook aandacht kan zijn voor uw geloof.

 

Organisaties met het Keurmerk Christelijke Zorg staan garant voor de volgende principes

  • De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling, waarin verwezen wordt naar de Bijbel als Woord van God.
  • Binnen de instelling wordt gewerkt met christelijke hulp- en zorgverleners.
  • De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.
  • Binnen de instelling heerst een open cultuur en zijn Bijbelse omgangsvormen tussen mensen belangrijk.
Scroll naar boven