Referenties

23/12/2021

In een traject van 1.5 jaar heeft Jan op een vakkundige wijze elementen uit Transactionele Analyse en vergeving/bevrijdingpastoraat ingezet om mij te helpen om zaken uit het verleden los te laten, scriptgedrag te herkennen, dwangmatige gedachtepatronen te doorbreken en als zelfbewuste, authentieke volwassene in het hier en nu te leven. Ik wil Jan bedanken voor alles wat hij me heeft aangereikt. Alle eer aan God, mijn Vader.

05/11/2021

Jan is een prettige en zachtaardige man. Kundig en ook kwetsbaar. Een gedeelde kerkelijke achtergrond hielp. Het was in het eerste gesprek even zoeken vanwege verschillende opvattingen, maar ik ben blij dat ik door ben gegaan en vond het zeer waardevolle coaching. Voel me weer in mijn kracht staan waar ik me eerst machteloos voelde.

22/05/2021

Heldere communicatie, afspraakherinnering, gewoon goed.

22/05/2021

Ik heb heel veel gehad aan de gesprekken met Jennine en zou dit iedereen aanraden.

20/01/2021

Vanuit deskundigheid, bewogenheid en Gods Woord wordt er gewerkt. Een mooie combinatie van hoe psychologie kan samengaan met waarheid die God ons geeft. Ze vullen elkaar aan.

18/01/2021

 

 

 

 

In 2014 hoorde ik voor het eerst van Kidron. Toen ik zes jaar later met een Burn-Out thuis kwam te zitten, wist ik in mijn hart dat ik naar Kidron moest gaan. Ik geloof dat God dit zo heeft geleid. Wat ik erg heb gewaardeerd is dat Jan samen met God de gesprekken voorbereidde en zich daarin door de Geest van God liet leiden. Het lezen uit het dagboekje ‘Dicht bij Jezus’ van Sarah Young deed mij altijd goed. Het sprak mij bijzonder aan en het was vaak toepasselijk op de situatie. Tijdens het eerste gesprek lazen we uit het dagboekje: ‘Ik ken jou in al je complexiteit: met al jouw wegen ben Ik vertrouwd. Ik kijk naar jou met ogen vol genade, dus wees er niet bang voor dat Ik je zo intiem ken. Laat het licht van Mijn genezende nabijheid, tot in de verste hoeken van je wezen schijnen.’ En dat heeft God gedaan. Hij was er altijd bij en heeft genezing gegeven. Jan heeft mij niet alleen met psychosociale problemen geholpen, maar ook met geloofsvragen. Waarbij hij ook zijn persoonlijke ervaring met mij heeft gedeeld. Deze openheid heb ik bijzonder gewaardeerd.

06/12/2020

De manier van behandelen door mijn therapeut is professioneel, dicht bij de persoon en met volle aandacht. Ik ervaar veiligheid en vertrouwen, welke, mijns inziens, in de begeleiding voor 100% aanwezig moet zijn. Ik ben zeer tevreden over het bereikte resultaat tot dusver en zal Kidron ten allen tijden aanbevelen.

19/12/2020

Ben heel dankbaar voor de gesprekken die ik met Jennine heb gehad. Heb haar ervaren als deskundig, integer, fijngevoelig, veilig, liefdevol, maar ook doortastend en naar een doel toewerkend. Ze stelt goede vragen en vraagt goed door. Heb af kunnen rekenen met dingen waar ik jarenlang onder gebukt ging. Dankzij de gesprekken met Jennine en Goddank kan ik zeggen: Ik sta stevig in mijn schoenen. Ik ben bevrijd!

11/12/2020

Tijdens de moeilijkste periode in mijn leven, heeft Jennine mij begeleid. Met veel kennis, professionaliteit, empathie, en geduld. God werd bij elk gesprek betrokken, wat in het hele proces merkbaar was en waardoor ik nu kan zeggen; ik ben vrij. Het hele proces en de gesprekken waren niet makkelijk, maar ik heb me nooit onveilig gevoeld, daar ging Jennine heel fijngevoelig mee om. Kidron heb ik ervaren als een veilige plek!

10/07/2020

Mijn tijd bij Kidron kan ik met heel veel woorden omschrijven van moeilijk, intensief tot emotioneel en bijzonder. Ik kwam op een plek waar ik voor het eerst in mijn leven echte veiligheid en geborgenheid ervaarde. Waar ik vertrouwen voelde om mij gaande weg het lange traject mij meer en meer open te gaan stellen en meer en meer aan mijn doel te gaan werken. Ondanks dat er tijdens het traject doelen bijkwamen was er altijd de steun en het vertrouwen vanuit Jennine voor mij. Ik heb Kidron en daarmee dus Jennine en Jan leren kennen als het twee waardevolle mensen die vol passie vanuit Gods Liefde zich met hart en ziel inzetten voor de andere. Het was/is voor persoonlijk zoveel meerwaarde geweest dat er gebeden werd, dat Gods woord werd toegepast tijdens de therapie. Ik heb er de afgelopen jaren heel veel geleerd en ben God erg dankbaar dat Hij hen op mijn pad heeft gebracht! Bij hen vind je écht de plek waar ze die extra mijl met je meelopen!

28/08/2019

Jan is een bewogen, gepassioneerd en innemend persoon die op een liefdevolle respectvolle en deskundige wijze mij geholpen heeft om een vernieuwd mens te zijn. 

begeleiding

Jan heeft me geweldig geholpen. Ik was helemaal niet voor mezelf op zoek, maar kwam uiteindelijk wel bij hem in therapie/pastoraat. Op een hele persoonlijke, eerlijke manier helpt hij - luisterend naar de ingevingen van de Heilige Geest - je oren te openen voor die terreinen waar God genezing wil brengen. Het proces is nog niet klaar, maar Jan heeft me - door afhankelijkheid van Gods leiding - wel weer een eind verder weten te brengen. Dit is voor mij de eerste keer dat ik een hulpverlener tref die geloof zo een nadrukkelijke plek durft en weet te geven in de therapie. Vaak bestaat dit soort therapie/pastoraat uit weinig meer dan psychologie met een christelijk sausje overgoten. Zo niet bij Jan. Dit is iets waar ik altijd naar verlangd heb, maar wat ik vrijwel nergens zo aangetroffen heb. Een aanrader!

begeleiding

Ik voelde me serieus genomen en ik voelde me veilig. Ik ben geholpen om mijn probleem te analyseren en te herkennen. Ik ben geholpen om manieren te vinden hoe ik met mijn problemen om kan gaan cq ermee af te rekenen. Daardoor sta ik boven mijn problemen. De hulpverleenster heeft me goed helpen om tot de kern te komen. Ze werkt met allerlei materialen en werkvormen die me hielpen om inzicht te krijgen in patronen, overtuigingen en gedachtenspinsels die ik me niet bewust was. De hulpverleenster is een lieve, veilige, vriendelijke, moederlijke vrouw. Ze kan goed analyseren en de kern blootleggen en ze helpt het probleem te visualiseren

begeleiding

Kidron. Mooie mensen. Je merkt dat ze bewogen met je zijn. Veroordelen je absoluut niet, wat er ook gebeurd is in je leven, hoe je bent en waar je mee loopt. Ze geven je moed als je denkt dat het nooit meer wat gaat worden. Blijven geduldig, ook al kom je steeds weer met dezelfde vragen. Hebben ook niet overal een antwoord op. Pakken de Bijbel erbij en bidden met en voor je. Ze blijven vertrouwen op God en delen Zijn liefde uit. Dat ze, zoals op de website staat samen met je die extra mijl lopen, is echt zo!

begeleiding

Bij Kidron kreeg ik het gevoel dat ik ertoe deed. Er werd de tijd genomen om naar me te luisteren en er werd doorgevraagd. Hierdoor ontdekte ik veel over mezelf, mijn valkuilen en mijn talenten. We gingen echt de diepte in, daarom vond ik de sessies van twee uur echt heel fijn: je had de tijd om echt door te dringen tot waar het om draaide. Het afgelopen jaar heeft zoveel voor me betekend: ik heb mogen leren zelf de regie te voeren over hoe ik omga met het leven. Bij Kidron is het veilig, vertrouwd, deskundig en helend. De waardevolle lessen die ik leerde zal ik nooit vergeten.

Frank
begeleiding

“Ik heb al aardig wat rondjes therapie gedraaid in mijn leven. Vanaf medio 2014 heb ik regelmatig een gesprek met Jan. Een van de dingen waarin Jan zich onderscheidt, is zijn persoonlijke betrokkenheid. Hij brengt zichzelf in. Hij verbindt zich met die ander, en stelt voor samen op te trekken, samen door dingen heen te gaan. Hierbij blijft de regie bij de hulpvrager (dat is even wennen). De hulpvrager is regisseur. Jan brengt zijn kennis en ervaring en (zijn relatie met) God in. Hulpverlening op basis van christelijke principes en met de levende God als werkelijke partner is krachtig en heilzaam. De gesprekken hebben me veel gebracht. En ik zie uit naar meer!”

Marcel
begeleiding

“Omdat ik vastliep in het hebben van ongezonde relaties, en vastliep op het gebied van seksualiteit, heeft God mij naar Jan geleid. Van een kennis kreeg ik het telefoonnummer van Jan, tijdens het eerste telefoongesprek dat ik met Jan had, merkte ik al dat het goed klikte tussen ons. Ik heb vervolgens ruim een jaar lang persoonlijke gesprekken gehad met Jan. Tijdens deze gesprekken hebben wij mijn gehele levensloop doorgesproken en doorgebeden. Ik heb me daarbij altijd erg op mijn gemakt gevoeld bij Jan. Ik heb mogen ervaren dat Jan zich tijdens de gesprekken door de Heilige Geest heeft laten leiden, en dat God bepalend was voor de koers die Jan en ik samen volgden. Gaandeweg heeft God mij hierdoor steeds meer inzichten gegeven in mijn eigen leven, in mijn handelen en waarom ik op bepaalde momenten op een bepaalde manier reageer. Als afsluiting vond er een gebed tot bevrijding plaats. Tijdens dit gebed zijn vele banden verbroken die mij tegenhielden in mijn relatie met God en mijn persoonlijke groei.

Ik heb een nieuwe, vrije en frisse start mogen maken. Als resultaat kan ik nu gezonde relaties aangaan en een zuivere relatie kon aangaan met de vrouw waarmee ik inmiddels ben getrouwd! Ik kan iedere Christen (en niet Christen!) het aanraden om met Jan en/of Jennine in gesprek te gaan, mocht je op een of meerdere gebieden in je leven vastlopen.”

Joop Koens
voorganger ev. gem. Jozua, Dordrecht

Cursussen & Trainingen

“In onze gemeente Jozua, waar we ruim dertig kringen hebben, zijn we op zoek gegaan naar hoe
we onze kringleiders kunnen bemoedigen in het groeien in leiderschap.
Vervolgens hebben Jan en Jennine twee trainingsavonden verzorgd waarin, vanuit een combinatie
van theorie en praktijk, de kringleiders op een erg zinvolle manier aan het werk werden gezet om
te groeien in openheid en kwetsbaarheid.

Vanuit hun gedegen kennis en ruime praktijkervaring kan ik stichting Kidron van harte aanbevelen
als het gaat om het analyseren van problemen in een gemeente en daarop volgend het trainen van
leiders.”

Menno A. Helmus
Voorganger | Teamleider Vineyard Benelux

Cursussen & Trainingen

“In onze gemeente merkten wij dat we behoefte hadden aan partners in de ontwikkeling van onze pastorale zorg. Die partners vonden wij in Stichting Kidron.

Jan en Jennine Rook blijken niet alleen uitstekende trainers maar ook wijze en integere adviseurs. Zij hebben ons geholpen met onderwijs en training in de vorm van de cursus `Vrijheid in Christus` en dienen ons desgevraagd regelmatig met bruikbaar advies. Onze samenwerking met Stichting Kidron krijgt zeker een vervolg. Ik beveel Jan & Jennine van harte bij u aan.”

Stasja Schenk
Cursist

Cursussen & Trainingen

“Dat je `jezelf meeneemt` in een pastoraal gesprek was voor mij bekend, maar welke rol spelen mijn eigen ervaringen nu in een gesprek? Wat zijn mijn sterke kanten (kernkwaliteiten) en op welke uitdagingen mag ik mij dan gaan richten in het pastoraat?

Al deze ontdekkingen maakten voor mij de cursus Communicatie in Pastoraat erg waardevol. Ik heb veel praktische handvatten gekregen voor het voeren van pastorale gesprekken, waaronder het stellen van de juiste vragen.

De praktijkervaring van Jennine en Jan en de goede afwisseling tussen theorie en praktijk maken de cursus een aanrader!”

Wij lopen die extra mijl met jou

Scroll naar boven