Onvoldoende financiën?

Hulp van anderen

Indien de kosten voor begeleidingen niet zelf kunnen worden opgebracht en/of niet door een zorgverzekering vergoed worden, vragen wij de hulpvrager om net als wij, een kring om zich heen te verzamelen om de financiële lasten samen te dragen.
U kunt hierbij denken aan familie, vrienden en de diaconie van uw gemeente.
Zo kunnen we samen het werk voor u en anderen mogelijk maken.

Hulp van Stichting Vrienden van Kidron

Omdat Kidron als doel heeft dat psychosociale therapie vanuit Bijbels perspectief
voor iedereen mogelijk moet zijn, kan door diegene die de kosten voor begeleidingsgesprekken niet op kan brengen, een verzoek tot financiële ondersteuning gedaan worden bij de stichting.

Het stichtingsbestuur zal de aanvraag toetsen.

Vrienden

Naar website Kidron stichting

Scroll naar boven