Visie & Missie

depressed man feel upset and look somewhere sit in underground

Kidron is ontstaan uit het verlangen om mensen te helpen hun identiteit
en vrijheid in Christus te vinden, te behouden en te versterken.
Dit doet zij door persoonlijke begeleiding, training en advies.

Kidron begeleidt mensen met diverse problematieken naar een leven in
geestelijke vrijheid en heelheid. Uitgangspunt voor de benadering van
onze cliënten is de Liefde van God, vanuit Bijbels perspectief.

Wij stemmen de begeleiding af op de hulpvrager en bieden daarin maatwerk.
In de begeleiding vinden wij het samenwerken met familie, vrienden en
kerkgemeenschap van groot belang.

Het streven is om een multidisciplinaire samenwerking aan te gaan met een
netwerk van (professionele) Christelijke hulpverleners.

Doelstelling

1. Kidron stelt zich ten doel:

  • mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te vinden, te behouden en te versterken.
  • hulpvragers en hulpverleners te ondersteunen om dit doel te bereiken.
  • ondersteuning te geven aan organisaties en personen in het opzetten van zowel professionele- als vrijwillige teams van (pastorale) hulpverleners.
  • ondersteuning te bieden aan organisaties en groeperingen ten aanzien van spreekbeurten, lezingen en andere activiteiten aangaande geestelijke vrijheid en identiteit.

2. Kidron wil haar doel bereiken door:

  • Het geven van (psycho-)therapie, bevrijding en coaching aan individuele hulpvragers.
  •  Daarnaast biedt Kidron training, advies en begeleiding aan kerkelijke gemeentes in het opzetten van bijvoorbeeld pastorale teams.
  • Ook verzorgt zij trainingen voor professionele hulpverleners, (s)preekbeurten en lezingen.
Scroll naar boven