Vrijheid in Christus

VRIJHEID IN CHRISTUS

Op dit moment wordt deze cursus niet meer aangeboden.

"Zij leren hoe zij die vrijheid (opnieuw) kunnen verkrijgen"

Doel

In deze cursus leren de deelnemers wat het betekent om vrij te zijn ‘in Christus’.
Zij leren hoe zij die vrijheid (opnieuw) kunnen verkrijgen, versterken en behouden.
De deelnemers krijgen meer inzicht in de geestelijke wereld. Zij leren wat er in de Bijbel staat over de liefde van God, de macht van Jezus Christus en de positie van de satan. Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat om invalspoorten van de duisternis te herkennen en weten zij hoe geestelijke gebondenheid kan ontstaan. Daarnaast krijgen zij sleutels aangereikt voor bevrijding, het weerstaan van machten en hoe in de vrijheid te blijven.

Inhoud van de cursus

Het Hemelrijk

 • De droom van God
 • De Hemel
 • Engelen
 • Oorsprong van het kwaad
 • Satan
 • De Hemel en de hemelse gewesten

Vrijheid in verbondenheid

 • Geest, ziel en lichaam
 • Identiteit in Jezus
 • Keuzes maken
 • Overwinnen van het kwaad
 • Ontmaskeren van het kwaad
 • Zegen en vloek
 • Weerstaan van het kwaad
 • Geestelijke wapenrusting
 • Op weg naar vrijheid

Sleutels tot bevrijding

 • De kracht van vergeving
 • Binden en ontbinden van machten
 • Autoriteit over het kwaad
 • Sleutels tot overwinning
 • Bevrijdingspastoraat

In de vrijheid blijven

 • Hoe behoud ik mijn vrijheid

Praktijkdag

 • 7 stappen op weg naar vrijheid

Doelgroep

Deze cursus is voor mensen die (verder) willen leren over hun vrijheid in Christus en hoe de geestelijke wereld daarin een rol speelt. Deze cursus is bedoeld als basistraining voor die mensen die meer willen leren over de dienst van (bevrijdings-)pastoraat zoals: pastoraal werkers, voorgangers, oudsten, kringleiders en jeugdleiders. Daarnaast is de cursus toegankelijk voor iedere belangstellende.

Planning

De cursus kan in overleg georganiseerd worden in uw gemeente, of met een aantal gemeentes samen.

Studiemateriaal

Iedere deelnemer ontvangt elke trainingsavond een hand-out en een samenvatting van de stof.
Van de deelnemers wordt verwacht dat de volgende boeken worden aangeschaft:

 

1. Zeven stappen op weg naar vrijheid. – Wilkin van de Kamp
2. Hoe behoud ik mijn vrijheid? – Wilkin van de Kamp

 

Verder worden tot ondersteuning van de leerstof de volgende boeken aanbevolen:

 

 • Kan een Christen gebonden zijn? – Wilkin van de Kamp
 • Overwinning over de duisternis. – Neil T. Anderson

 
Voor cursisten die verder willen in de dienst van bevrijding wordt aanbevolen:
 

 • Handboek Geboren om vrij te zijn. – Wilkin van de Kamp

 
De boeken zijn te bestellen via de webshop van Vrij Zijn: www.vrijzijn.net

Kosten

U kunt hier meer lezen over de kosten van de training.

Bewijs van deelname

Indien de gehele cursus is gevolgd wordt aan de deelnemer een certificaat van deelname uitgereikt.

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door Jan en Jennine Rook van Kidron.

Scroll naar boven