Privacyreglement

Kidron gebruikt persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers om de dienstverlening optimaal vorm te geven, te corresponderen en cliënten en opdrachtgevers te kunnen bereiken.

Kidron gebruikt persoonsgegevens om verslag te kunnen leggen en certificaten uit te kunnen reiken.

De persoonsgegevens die Kidron vastlegt zijn:
- Naam, adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Welke dienst aan betreffende cliënt of opdrachtgever wordt verleend
- Eventueel factuuradres indien dit afwijkend is van de naw-gegevens
- Gespreksverslagen van de therapeut
- Gespreksverslagen en/of opdrachten van de cliënt of opdrachtgever
- Huisarts en de eventuele medisch specialist van de cliënt
- Zorgverzekering in verband met facturatie.

Deze gegevens worden beheerd door de administratie.
Gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Met huisarts of medisch specialist wordt alleen dan contact opgenomen zonder toestemming van de cliënt, wanneer de therapeut van mening is dat diens leven in gevaar is en wanneer cliënt tegen een dringend advies in, zelf het contact met huisarts of specialist niet legt.

Gegevens kunnen bekend zijn bij de web-host, met wie een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Facturen worden per email verzonden, tenzij u daartegen schriftelijk bezwaar aantekent.

Cliënten hebben het recht om hun gegevens in te zien of hun dossier te laten vernietigen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen via contact@kidron.info
Dossiers worden bewaard gedurende de huidige wettelijke termijn van 20 jaar.

Bij ziekte of overlijden vervangen de therapeuten van Kidron elkaar, in overleg met de cliënt of helpen de cliënt desgewenst een andere therapeut te vinden. In alle gevallen wordt het dossier overgedragen naar de vervangende therapeut.

Kidron maakt geluids- en/of video opnames van begeleidingen en trainingen, uitsluitend ten behoeve van opleidingsdoeleinden van haar therapeuten en trainers.

Scroll naar boven