Gebalanceerd bevrijdingspastoraat

GEBALANCEERD BEVRIJDINGSPASTORAAT

In de training Gebalanceerd bevrijdingspastoraat leert u de hulpvrager zo optimaal mogelijk te begeleiden in een proces naar geestelijke vrijheid en innerlijk herstel.

U leert:

welke technieken u in verschillende situaties kunt hanteren.
het vertrouwen van de hulpvrager te winnen en hem te begeleiden in het maken van Bijbelse keuzes.
open vragen te stellen en door te vragen op zaken die niet worden uitgesproken, maar wel van belang zijn.
weerstanden te herkennen en hoe u die kunt wegnemen.

In de training komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

Belangrijke aandachtspunten in communicatie
Het gebruik van metaforen
De kunst van het vragen stellen
Omgaan met moeilijke hulpvragers
Tot de kern komen
Kernfeedback
Zelfreflectie
Het beschadigde hart
Het gebied van de ziel: denken-voelen-willen
Een diagnose stellen t.a.v. een gebed voor bevrijding en herstel
Bidden voor bevrijding en herstel.

Werkwijze

In alle lessen komen drie aspecten aan de orde: kennis, kunde en het kennen van jezelf. In rollenspellen leert u de verschillende vaardigheden toe te passen, waarbij u zelf met uw eigen verhaal, het leermateriaal bent. Er wordt daarbij gewerkt aan de hand van de Questionnaire, zoals die door Stichting Vrij Zijn is samengesteld, met toevoegingen van Kidron. U leert om de questionnaire op een effectieve manier te hanteren en de uitkomsten te interpreteren. Als huiswerk gaan de deelnemers bij elkaar de questionnaire afnemen.

In de lessen kunnen vragen gesteld worden over het deel dat besproken is,
zowel inhoudelijk als persoonlijk. Om ruimte te geven aan dit proces, zit tussen de lesavonden een periode van 3 weken.
Voor degenen die op een eerder moment al een proces van bevrijding hebben doorlopen aan de hand van de Questionnaire, is er de mogelijkheid om bij wijze van stage tijdens de training een hulpvrager buiten de groep te begeleiden.

Doelgroep

De training is geschikt voor mensen die (gaan) werken binnen het bevrijdingspastoraat en/of in
hulpverlening in een christelijke setting.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit

 • Reader
 • hand-outs
 • Questionnaire

Aanbevolen literatuur

 • Bevrijd van banden, Wilkin van de Kamp,
  Crosslight Media, Aalten,
  ISBN 978-94-90254-03-2
 • Vrijheid in Christus, Neil T. Anderson,
  Crosslight Media, Aalten,
  ISBN 916 januari78-94-90254-11-7

Kosten

U kunt hier meer lezen over de kosten van de training.

Informatie

Wilt u meer weten over de training: ‘Gebalanceerd bevrijdingspastoraat’ of wilt u die organiseren in uw gemeente, mail dan naar  contact@kidron.info

Scroll naar boven