Naam Kidron

Om tot herstel te kunnen komen is het vaak nodig dat geestelijke ballast uit het verleden opgeruimd wordt. Dit is precies wat er in oudtestamentische tijd gebeurde in het Kidrondal: de priesters verbrandden daar de afgodsbeelden, die de tempel van God verontreinigd hadden (2 Kronieken 29:15-26). In de nieuw testamentische tijd mogen mensen de tempel van Gods Geest zijn. Kidron helpt om de tempel voor de Heilige Geest schoon te maken, zodat de relatie met God en (waar mogelijk) met mensen hersteld kan worden.

Het Kidrondal staat in de Bijbel bekend als het dal van de as en de lijken. Over dit dal profeteerde Jeremia (31:40) dat het de Heer heilig zal zijn: er zal niet weer vernield en verwoest worden. Het is als het dal dat Ezechiël (hoofdstuk 37) zag in een visioen. De dorre beenderen werden bij elkaar gehaald, kregen nieuw vlees en nieuw leven. Kidron wil een plaats zijn waar mensen tot een nieuw en hersteld leven in Christus kunnen komen.

Wanneer Jezus van Jeruzalem naar de hof van Getsémané ging, trok hij door het Kidrondal.
Een plaats van doortrekken. Dit is wat Kidron wil zijn. Een plaats waar mensen tot herstel kunnen komen naar geest, ziel en lichaam. Het is de bedoeling dat zij na de begeleiding bij Kidron zelfstandig verder kunnen of zo nodig doorverwezen worden.

 

 

Kidron naam
Scroll naar boven